Privacy policy

Polityka prywatności RODO

§1. Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników strony internetowej goodiesbygucia.pl  jest Hand made by Gucia. Jadwiga Bigoś z siedzibą przy ul. Szuwary 1b/7, 80-764 Gdańsk, woj. pomorskie, posiadająca NIP: 684 219 55 62 oraz REGON: 364 509 173 (dalej zwana „Administratorem”).
 2. Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Sklepu i świadczeniem usług w nim oferowanych w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” .

§2. Podstawa przetwarzania danych osobowych Użytkownika

 1. Dane osobowe podane przez użytkownika w trakcie procesu zamawiania przetwarzane będą przez Administratora jedynie w celu prawidłowej realizacji usług świadczonych w ramach serwisu, w tym do realizacji zamówień oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji, rozliczania płatności, a także w celu archiwizacji, badania satysfakcji użytkowników - 6 ust. 1 lit. f RODO

§3. Prawa Użytkownika w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora oraz okres przetwarzania danych

 1. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych oraz zakres tego przetwarzania nastąpi poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola podczas składania zamówienia bez rejestracji konta.
 2. Każdy użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz prawo ich poprawiania.
 3. Każdy użytkownik ma prawo żądania usunięcia do swoich danych na życzenie w dowolnym momencie
 4. Każdy użytkownik ma prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec zakresu przetwarzania swoich danych - w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 5. Każdy użytkownik na prawo przeniesienia danych do innego administratora
 6. Podanie danych osobowych i wyrażenie przez użytkownika zgody na ich przetwarzane jest dobrowolne. Jednakże bez ich podania i zgody świadczenie przez Administratora usług drogą elektroniczną na rzecz użytkownika składanie zleceń może być niemożliwe.
 7. Każdy użytkownik na prawo złożenia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego w przypadku, jeśli stwierdzi, że jego dane osobowe są wykorzystywane niezgodnie z prawem

§4. Odbiorcy danych / usługi zewnętrzne

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista tych podmiotów:

 • podmiot realizujący dostawę towarów
 • hostingodawca (sellingo.pl)
 • biuro księgowe

§5. Przetwarzanie danych osobowych przez tpay

W przypadku wybrania przez użytkownika formy płatności w postaci przelewu online za pośrednictwem tpay, dane osobowe użytkownika będą przetwarzane także przez Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą przy ul. św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, NIP: 7773061579 REGON: 300878437 KRS: 0000412357. Dane będą przetwarzane zgodnie z zasadami ustalonymi przez tpay.

§6. Informacja o ciasteczkach

Sklep goodiesbygucia.pl korzysta z tzw. plików cookies czyli ciasteczek. Pliki te są zapisywane w pamięci komputera, telefonu, itd. umożliwiają, m.in. korzystanie ze wszystkich funkcji sklepu goodiesbygucia.pl nie powodując żadnych zmian w ustawieniach urządzenia. Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz: usunąć pliki cookies lub zablokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

W naszym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

 • zapamiętywania informacji o Twojej sesji, aby umożliwić złożenie zamówienia,
 • przygotowywania anonimowych statystyk użytkowania strony przez usługę Google Analytics.

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy przeglądarki wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na specjalnie przygotowanych podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz. Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.

§7. Środki techniczne zastosowane przez Administratora w celu ochrony danych osobowych użytkownika

Administrator zapobiega pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych użytkownika przesyłanych drogą elektroniczną poprzez zastosowanie środków kryptograficznej ochrony wobec danych, które są przesyłane w sieci publicznej.

Dostęp do danych osobowych klientów sklepu mają wyłącznie osoby uprawnione przez Administratora i pouczone przez niego w kwestii bezpieczeństwa i zasad przetwarzania danych.

§8. Informacja o zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Działanie globalnej sieci Internet uzależnione jest od usług wielu podmiotów.
 2. Administrator nie ma wpływu na działanie i dostępność Internetu.
 3. Komunikacja elektroniczna jest narażona na ingerencję osób trzecich.
 4. Administrator ustawicznie podejmuje działania podnoszące bezpieczeństwo komunikacji z serwisem oraz usprawniające korzystanie z serwisu. Nie ma jednak możliwości całkowitego wyeliminowania ryzyka ingerencji osób trzecich.
 5. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą: konie trojańskie, wirusy komputerowe, spam (niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców). W interesie każdego użytkownika usług świadczonych za pośrednictwem Internetu jest zainstalowanie legalnego i aktualnego oprogramowania chroniącego komputery użytkownika przed ww. zagrożeniami.
 6. Osoby dokonujące zakupów za pośrednictwem sieci Internet przy użyciu tzw. płatności elektronicznych powinny w sposób szczególny chronić informacje zawierające dane o numerach rachunków bankowych oraz kart kredytowych przed ich ujawnieniem osobom trzecim.

 

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl